สำนักงาน สถานพยาบาลธีรพรการแพทย์ เลขที่ 354 ถ.ท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.10600