รีวิวทำตา2ชั้น
รีวิวทำจมูก
รีวิวล็อคหน้า

สำนักงาน สถานพยาบาลธีรพรการแพทย์ เลขที่ 354 ถ.ท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.10600