ดาราเซเลบเพียงบางส่วน ที่แวะเวียนเข้ามาปรึกษาที่ธีรพรคลินิก (หมอชลธิศ)