ธีรพรคลินิกหมอชลธิศ

ธีรพรคลินิก ได้เข้าร่่วมเป็นผู้สนับสนุนการประกวดดาว-เดือน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี 2559