เสริมจมูก

เสริมจมูก

ตาสองชั้น

ตาสองชั้น

ดึงหน้า “เฟสล็อค”

ดึงหน้า “เฟสล็อค”

เกี่ยวกับ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

เดิมชื่อ ธีรพรการแพทย์ ต่อมาได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า (ประเทศไทย) ในปีที่ผ่านมาคนนิยมเรียกสถาบันของเราในนาม ธีรพรคลินิก (หมอชลธิศ) ซึ่งให้บริการในส่วนของการทำศัลยกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปีนี้ธีรพรคลินิกมาในแนวคิดที่ว่า ในเมื่อคุณจะสวยแล้ว คุณเองจะเลือกสวยอย่างเดียวหรือจะสวยเสร็จแล้วรวยต่อ “สวยเปิดโหวงเฮ้ง” มีตัวเลือกความสวยให้คุณได้เลือกมากมาย พร้อมทั้งเรียกฟื้นคืนใบหน้าวัยแรกรุ่นกลับมาอีกครั้ง

ธีรพรคลินิก “เราทำงานกันเป็นทีม” ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ผู้เป็นเจ้าของคนไข้ แพทย์ผู้ช่วย พยาบาลชํานาญการพิเศษมากประสบการณ์ และได้รับการควบคุมดูแลทุกขั้นตอนสำคัญ โดยนายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ (หมอชลธิศ) นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งอาเซียน และอดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย ทำให้ผู้มาใช้บริการที่ธีรพรคลินิกสามารถไว้วางใจถึงคุณภาพ ความสวยงาม และความปลอดภัยได้ในทุกขั้นตอนการผ่าตัด

เกี่ยวกับ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

สถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า