ทำตาสองชั้น เทคนิคหมอชลธิศ แก้ปัญหาตาสองชั้นหลบใน ตาชั้นเดียว ตาไม่เท่ากัน หนังตาตก ซึ่งการทำตาสองชั้นตามแบบของหมอชลธิศมีหลายแบบให้เลือก มีทั้งพักฟื้น 4-5 วัน หรือ เพียง 1 วัน เทคนิคนี้ให้ผลลัพธ์ที่ได้สวยงาม เน้นความเป็นธรรมชาติ สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องเตรียมตัวก่อนผ่าตัด พักฟื้นเร็ว สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงแต่ละบุคคล*

  Subscribe Youtube Channel  

ทำตาสองชั้น ธีรพรคลินิก หมอชลธิศ
รูปภาพ ถ่ายรูปคู่กับหมอชลธิศสักหน่อย
ทำตาสองชั้น ธีรพรคลินิก
รูปภาพ วันที่เข้ามาปรึกษาก่อน ทำตาสองชั้น ที่ธีรพรคลินิก
ทำตาสองชั้น ธีรพรคลินิก
รูปภาพ หลังทำตาสองชั้น ได้ 1 วัน
ทำตาสองชั้น ธีรพรคลินิก
รูปภาพ หลังทำตาสองชั้น ได้ 3 วัน
ทำตาสองชั้น ธีรพรคลินิก
รูปภาพ หลังทำตาสองชั้น ได้ 7 วัน
ทำตาสองชั้น ธีรพรคลินิก
รูปภาพ หลังทำตาสองชั้น ได้ 14 วัน
ทำตาสองชั้น ธีรพรคลินิก
รูปภาพ หลังทำตาสองชั้น ได้ 30 วัน
ทำตาสองชั้น ธีรพรคลินิก
รูปภาพ เปรียบเทียบให้เห็นกัน ก่อนและหลังทำศัลยกรรมตาสองชั้น

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงแต่ละบุคคล*