MENU CLOSE
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทำศัลยกรรมบนใบหน้า

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทำศัลยกรรมบนใบหน้า

ปัจจุบันการทำศัลยกรรมความงามสามารถเข้าถึงผู้คนและเป็นที่นิยมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ไม่ว่าใครก็สามารถมีดวงตาหรือจมูกในฝันได้อย่างที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตามการหาข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะตัดสินใจทำศัลยกรรมก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นกัน ไม่ว่าจะเรื่องรายละเอียดในการทำศัลยกรรม, ข้อมูลของแพทย์ผู้ลงมือ ฯลฯ รวมไปถึงการดูแลรักษาตัวเองทั้งก่อน และหลังการทำศัลยกรรม จึงค่อยเข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินใจ

เมื่อตัดสินใจได้แล้ว นัดแพทย์เรียบร้อย สิ่งสำคัญหลังจากนี้ก็คือการเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำศัลยกรรม เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อแพทย์และต่อตัวเองอีกด้วย

ในครั้งนี้จะมาแนะนำการเตรียมตัวก่อนทำศัลยกรรมทำตาสองชั้น ถึงจะเป็นผ่าตัดเล็กและใช้เวลาไม่นาน แต่เนื่องจากเป็นการทำศัลยกรรมในบริเวณใบหน้า ดังนั้นควรจะมีการเตรียมตัวที่ดีไว้ได้แต่ก่อนทำศัลยกรรม เพื่อไม่ให้เกิดป้ญหาใดๆ ขึ้นในระหว่างและหลังการทำศัลยกรรม

ไม่แต่งหน้าหรือใช้เครื่องสำอางบนใบหน้า ก่อนที่จะทำการผ่าตัดไม่ควรมีเครื่องสำอางใดๆ บนใบหน้าอย่างเด็ดขาด เนื่องจากต้องล้างออกก่อนทำศัลยกรรม และยังเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคที่เสี่ยงทำให้เกิดการติดเชื้อได้

สระผมก่อนมาทำศัลยกรรม ควรสระผมให้สะอาดตั้งแต่ก่อนมาทำศัลยกรรมตาสองชั้น เนื่องจากประมาณ 2 วันแรกหลังทำศัลยกรรมทำตาสองชั้นไม่ควรให้แผลโดนน้ำ จึงทำให้สระผมได้ไม่สะดวก

เตรียมแว่นกันแดดให้พร้อม หลังทำศัลยกรรมตาสองชั้นบริเวณหนังตาจะมีรอยแผลที่อาจจะมองเห็นได้ จึงควรเตรียมแว่นกันแดดไว้เพื่อปกปิดรอยแผลเอาไว้ด้วย

หากแพ้ยาหรือมีโรคประจำตัวต้องแจ้งแพทย์ ก่อนที่จะนัดวันผ่าตัดทำศัลยกรรม มักจะมีการนัดแนะแพทย์เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจเสมอ ซึ่งถ้าหากแพ้ยาหรือมีโรคประจำตัวอย่าลืมที่จะแจ้งแพทย์ เพื่อที่แพทย์จะได้สามารถเตรียมตัวและเครื่องมือที่จำเป็นให้พร้อม

งดยาที่มีคุณสมบัติลดการแข็งตัวของเลือดทำให้เลือดออกง่าย งดยาประเภท แอสไพริน(aspirin) หรือ ไอบูวโพรเฟน(Ibuprofen) ในช่วงก่อนทำศัลยกรรมประมาณ 2 สัปดาห์

ใส่เสื้อที่ติดกระดุมข้างหน้า หลังจากทำศัลยกรรมตาสองชั้นแล้วเปลือกตาอาจจะยังมีความระบมอยู่ ทำให้ปวดเปลือกตา ถ้าหากเสื้อผ้าที่ใส่ต้องถอดออกทางหัว เนื้อผ้าเสียดสีกับเปลือกตาก็จะยิ่งเจ็บแผล ควรใส่เสื้อที่ติดกระดุมข้างหน้าจะดีกว่า