MENU CLOSE
รีวิวตาสองชั้น

ก่อนทำตา 2 ชั้น ควรรู้อะไรก่อนบ้าง

“ทำตาสองชั้น” คืออะไร? สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำตาสองชั้น

เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ ทุกคนจึงต้องที่จะมีรูปหน้าและดวงตาที่สวยงามมีเสน่ห์ ชวนมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีตากลมโตสวยหรือตาสองชั้นที่สามารถเพิ่มใบหน้าให้ดูมิติ ได้มากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ก็มีหลายคนที่เกิดปัญหาเกี่ยวชั้นตาที่ทำให้เกิดผลเสียต่อการมองเห็น ความสวยความงามและความมั่นใจ ไมว่าจะเป็นตาหลายชั้น ตาชั้นเดียว ตาไม่ชัดเจน ตาไม่เท่ากัน หรือปัญหาอื่นๆอีกมากมายอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายด้านและปัญหาด้านพันธุกรรม จึงทำให้คนส่วนใหญ่แก้ปัญหาด้วยการติดเทฟกาวสองชั้น ที่ส่งผลให้ผิวเกิดแผล ระคายเคืองผิวหน้า เทปกาวส่งผลเสียต่อดวงตา รวมไปถึงการทำเลเซอร์ที่จะก่อนให้เกิดแผล และส่งผลแค่ในระยะสั้น เพราะเหตุนี้เองจึงได้มีการพัฒนาและสร้างวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ความนิยมอย่างมาก นั่นก็คือ “การทำตาสองชั้น

การทำตาสองชั้นกับธีรพรคลินิก ดีอย่างไร

การทำตาสองชั้น คือการผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาปรับเปลี่ยนเปลือกตาด้านบนให้มีลักษณะ สัดส่วนและรูปลักษณะของชั้นตาตามที่คุณต้องการ โดยเน้นถึงความเหมาะสม และให้เข้ากับรูปหน้าของแต่ละคน โดยการทำตาสองชั้นมีข้อดีหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

  1. การทำตาสองชั้นมีให้คุณเลือกหลายรูปแบบตามความต้องการและจากดุลยพินิจของแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแบบเย็บชั้นตา แบบดูดไขมัน แบบกรีดหนังตา แบบกรีดตาโดยใช้เลเซอร์ หรือแบบเย็บเปลือกตาด้านใน
  2. การทำตาสองชั้นสามารถเห็นผลในระยะยาวนานถึง 10 ปีตามสภาพผิวของแต่ละคน
  3. การทำตาสองชั้นช่วยแก้ปัญหาต่างๆในการมองเห็นหรือคนที่มีปัญหาด้านตาได้ดีอีกด้วย เช่น ชั้นตาตก ชั้นตาผิดรูป เป็นต้น
  4. การทำตาสองชั้นช่วยเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิต เป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงาน ความสวยความงาม สะดวกและคุ้มค่า โดยที่คุณไม่ต้องมานั่งกังวล หรือติดบนเทปกาว