MENU CLOSE
การทำตาสองชั้นกับธีรพรคลินิก ดีอย่างไร

การทำตาสองชั้นให้สวยดูดีอย่างเป็นธรรมชาติ

การทำตาสองชั้นกับธีรพรคลินิก ดีอย่างไร

ทำไมถึงต้องทำตาสองชั้นการ ทำตาสองชั้น เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับดวงตา เนื่องจากดวงตาเปรียบเสมือกับจุดศูนย์กลางของใบหน้าของเรา มันมักจะบ่งบอกถึงความคิดของคุณไม่ว่าคุณกำลังเสียใจ ดีใจ มีความสุขโกรธ เจ็บปวด ดวงตาและใบหน้าของคุณมักจะแสดงอาการออกมาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเราจึงถือได้ว่า ดวงตาเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ที่หลายๆคนให้ความเอาใจใส่

การทำตาสองชั้นกับธีรพรคลินิก ดีอย่างไร

สำหรับหลายคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีดวงตากลม โต คมเข้ม อยู่แล้ว เปลือกตาสองชั้นเด่นเป็นสง่า บุคคลประเภทนี้มักจะมีความมั่นใจและมีเสน่ห์อยู่ในตัว แต่ตรงกันในบางบุคคลที่มีลักษณะด้อยในด้านของการมีหนังตาชั้นเดียว ซึ่งในปัจจุบันได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการทำศัลยกรรมได้แล้ว

วิธีการทำศัลยกรรมตาสองชั้น โดยทั่วไปจะจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

1. การผ่าตัดโดยการกรีดชั้นของหนังตา   เป็นวิธีที่แพทย์แผนปัจจุบันนิยมใช้ เป็นการผ่าตัดโดยใช้มีดหรือแสงเลเซอร์ กรีดลงไปในบริเวณผิวหนังเปลือกตาตั้งแต่บริเวณ หัวตา ไปจนถึง หางตา ซึ่งตำแหน่งรอบกรีดนี้จะเป็นตำแหน่งที่ทำให้เกิดตาสองชั้นขึ้น สำหรับแผลที่เกิดจากการผ่าตัด แพทย์จะกรีดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเทคนิคการแพทย์ของแพทย์ผู้ชำนาญการแต่ละบุคคล และจำนวนไขมันสะสมบริเวณเปลือกตา ซึ่งจะส่งผลถึงการพักฟื้น ที่แตกต่างกันออกไป

การทำตาสองชั้นกับธีรพรคลินิก ดีอย่างไร

2. การเย็บชั้นโดยไม่ต้องกรีดหนังตา เหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่ค่อยมีไขมันสะสมรอบดวงตา วิธีนี้เป็นวิธีการผ่าตัดร้อยไหมเพื่อทำตาสองชั้นวิธีนี้มีความเสี่ยงที่ไหมอาจหลุดหรือเกิดรอยบุ๋มได้ แต่ใช้เวลาในการพักฟื้นน้อยกว่า จึงไมได้รับความนิยมในหมู่แพทย์เท่าที่ควร

การทำตาสองชั้นกับธีรพรคลินิก ดีอย่างไร